بهداشت و درمان

ما در همگرا بیماران، کادر پزشکی و درمان، تجهیزات پزشکی و فرایندها را با حفظ الزامات محرمانگی به یکدیگر متصل می کنیم تا بدین ترتیب همه در فضایی کارامد و ایمن با همدیگر در ارتباط باشند.

نوآوری در خدمات بهداشت و درمان با استفاده از فناوری اطلاعات به ارایه دهندگان این نوع خدمات این امکان را می دهد یک تجربه ارتباط دیجیتالی انقلابی را به کارکنان و بیمارانشان ارایه نمایند. تحول دیجیتال در بخش درمان امکان دسترسی ویژه برای ارایه خدمات کیفی برای همگان را فراهم می آورد و عملیات های روزانه را از طریق ایجاد بستر ارتباطی تسهیل می کند.

همگرا- الکاتل ابزار و زیر ساخت ارتباطی ارایه خدمات فوری و حیاتی به بیماران را در طول مسیر درمانی انها را فراهم می کند و باعث ایجاد تعامل و ارتباط ایمن سریع و بهینه فیمابین بیماران، پزشکان و کادر درمان و مراکز درمانی و بیمارستان ها می گردد.

ما فعالین بخش بهداشت و درمان عصر دیجیتال را قادر می سازیم:

 • به بیماران تجربه خدمات درمانی بهتری را از پذیرش تا ترخیص ارایه نمایند.
 • گردش کار و اطلاعات کادر درمان را بازتعریف و بهینه سازی نمایند.
 • بستر ارتباطی ایمن بین بیماران، پزشکان، کادر درمان و تجهیزات هوشمند پزشکی را برقرار نمایند.

دلایل همکاری فعالین بهداشت و درمان با همگرا در زمینه راهکارهای ارتباطی

 • تعامل دیجیتالی بهتر از طریق اپلیکیشن های بیمارستانی و پورتال های که به بیماران در حین درمان و پس از ترخیص خدمات ارایه می نمایند
 • تجربه عالی از ارتباط از راه دور بین ارکان درمان و بیماران
 • ایجاد ارتباط بهینه بین ارکان درمان و بیماران
 • ایجاد کارایی بیشتر، مقیاس پذیری، امنیت بهتر و مدیریت کارامد تر بر تجهیزات با فناوری اینترنت اشیا
 • ایجاد مدیریت یکپارچه بر کل اکو سیستم درمانی و بهینه سازی آن
 • محافظت بهتر از افراد، تجهیزات و ساختمان های درمانی و اطلاعات و سوابق
 • دسترسی سریع به اطلاعات خروجی تجهیزات و برنامه هایی که تولید داده های پزشکی می نمایند و نیاز به انتقال این داده ها دارند.
 • کاهش هزینه های عملیاتی از طریق ارایه خدمات از راه دور و بهینه سازی شیوه های درمانی و خدمات بهداشتی

کارشناسان همگرا، در هر زمان که نیاز به اطلاعات تکمیلی و مشاوره نیاز داشته باشید، اماده پاسخگویی به شما می باشند.