توسعه دهندگان پلتفرم و راهکارها

کسب و کارها تخصصی شده اند. محیط و نیاز های مشتریان متنوع شده و پیچیدگی های خاص خود را دارند. تمرکز کسب و کار ها بر حوزه تخصصی آنها متمرکز شده و امکان ایجاد مزیت رقابتی جدید برایشان مشکل تر از گذشته شده است. راهکار چیست؟
دنیا به سمت مشارکت و خلق ارزش افزوده از طریق هم افزایی تخصص ها و ایده های شرکت ها در همکاری با یکدیگر پیش می رود.
در همگرا در این اندیشه هستیم که به یاری تمامی صاحبین ایده و فعالین در کسب و کارهای مختلف که نیاز به زیرساخت ارتباطی و مخابراتی جهت خلق مفهوم و ارزش جدیدی دارند، بشتابیم و با بهره گیری از توان اجرایی متخصصین شرکت و راهکارهای روزامد آلکاتل-لوسنت، خدمات جدیدی را در تعامل و همکاری با ایشان ایجاد کنیم.

در کسب و کار یا استارت آپ خود، نیازمند راهکار ارتباطی هستید؟ کارشناسان همگرا مشتاق تماس شما و بررسی شروع یک همکاری موفق می باشند.