خدمات اختصاصی

ارایه خدمات نرم افزاری و توسعه ای در زمینه نیازمندی های ارتباطی متناسب با ماهیت کسب و کار شما در شرکت همگرا انجام پذیر است. ما دست در دست توسعه دهندگان نرم افزاری و پلتفرم شما، کمک می کنیم که توسعه ای ایمن داشته و از این طریق ارزش های جدیدی را در کسب و کار خود خلق نمایید و خدمات جدیدی با استفاده از زیرساخت های همگرا ایجاد گردد.

هدف همگرا از ارایه این خدمت

  • شخصی سازی خدمات به منظور دستیابی حداکثری به ارزش های جدید
  • ایجاد یکپارچگی کامل و حداکثری با نوع محصول یا خدمت ارایه شده توسط سازمان ها
  • افزایش کارایی سخت افزار ها و نرم افزارها از طریق ایجاد یکپارچگی و هم افزایی
  • ایجاد ارزش افزوده ملموس برای طرفین

مزایا

  • ایجاد شفافیت در توسعه پلتفرم های مشترک
  • کاهش ریسک و زمان توسعه و استفاده از منابع مشترک
  • اشتراک در خلق ارزش جدید و منافع ناشی از آن با یک برند جهانی