خدمات مدیریت

خدمات مدیریت شبکه ارتباطی یا زیرساخت ارتباطی خود را به همگرا برون سپاری نمایید تا از خدمات اختصاصی آن در هر زمان به همراه بروزرسانی های لازم و بسیاری موارد دیگر بهره مند گردید.

هدف همگرا از ارایه این خدمت

  • با دستانی باز و بدون نگرانی از مشکلات مدیریت و نگهداری، از شبکه ارتباطی و مرکز تلفن سازمان خود استفاده کنید و این مهم را به کارشناسان خبره همگرا بسپارید.
  • جدیدترین استاندارد های مدیریت شبکه را از طریق شرکت همگرا در سیستم خود بروز رسانی و پیاده سازی نمایید.

مزایا

  • بررسی نیازمندی ها و ارایه راهکار متناسب با آنها
  • ذخیره سازی اطلاعات مرتبط
  • دستزسی به پشتیبانی فنی نرم افزارها در کوتاهترین زمان
  • رفع اشکالات نرم افزار و انجام تنظیمات جهت کارکرد بهینه سیستم