پشتیبانی سخت افزاری سیستم های مراکز تلفن

خدمات پشتیبانی همگرا به منظور دستیابی به یاری رسانی فنی و ایجاد یک مسیر مطمئن برای تداوم و برقراری سیستم مرکز تماس توام با اثربخشی و کارایی بالا و ارایه پشتیبانی از محصولات و تجهیزات الکاتل-لوسنت در اختیار سازمان شماست. کافی است مرکز تماس خود را بر اساس راهکارهای آلکاتل-لوسنت از همگرا انتخاب کنید تا ما اکوسیستم ارتباطاتی شما را به شیوه ای ایمن، کارامد و قابل اتکا مانند روز اول، نگهداری نماییم.

هدف همگرا از ارایه این خدمت

 • نگهداری و تعویض قعطات سیستم تلفن و ارتباطی بر اساس شرح خدمات مورد توافق
 • دسترسی به قطعات و تجهیزات در کوتاه ترین زمان ممکن
 • تبیین مسیر و راهنمای تغییر در سیستم مرکز تلفن و ارتباطی سازمان به کمک کارشناسان خبره
 • ارایه خدمات فنی در هر زمان که به آنها نیاز دارید

مزایا

   • نگهداری و تعویض قعطات سیستم تلفن و ارتباطی بر اساس شرح خدمات مورد توافق
   • دسترسی به قطعات و تجهیزات در کوتاه ترین زمان ممکن
   • تبیین مسیر و راهنمای تغییر در سیستم مرکز تلفن و ارتباطی سازمان به کمک کارشناسان خبره
   • ارایه خدمات فنی در هر زمان که به آنها نیاز دارید