ما در همگرا زیر ساخت ارتباطی تمام اجزا و
بخش های یک صنعت را فراهم می کنیم.

صنایع

بانکداری و تحول دیجیتال

بانکداری مدرن در قامت اکو سیستم های بانکداری دیجیتال و بانکداری باز تجلی پیدا می کند و مهمترین دارایی، داده های بانکی و اطلاعات مشتریان است. زیرساخت ارتباطی ایمن، سریع و اثربخش منتهی به شکل گیری لایه خدمات بر رو آن و نهایتا ارایه سرویس با کیفیت به مشتریان بانکی و کسب و کارهای نوین مالی و فین تک ها می گردد.

صنایع نفت و گاز

نام آلکاتل به دلیل دقت و کیفیت مثال زدنی تجهیزات آن، برای فعالین صنایع نفتی، از قدیم نامی شناخته شده و اطمینان بخش بوده و شرکت همگرا تلاش دارد تا همانند گذشته راهکارهای ارتباطی خود را بر اساس فناوری های آلکاتل – لوسنت تقدیم فعالین این صنعت نماید.

آموزش و پرورش

تولید علم و دانش سرعتی باور نکردنی پیدا کرده است. نفوذ فناوری اطلاعات روابط بین ارکان آموزش را دستخوش تغییرات گسترده ای نموده است و مفاهیم آموزشی جهت انتقال و تبادل، نیازمند به کارگیری شیوه های مدرن از قبیل آموزش مجازی و انلاین گردیده اند.

بهداشت و درمان

ما در همگرا بیماران، کادر پزشکی و درمان، تجهیزات پزشکی و فرایندها را با حفظ الزامات محرمانگی به یکدیگر متصل می کنیم تا بدین ترتیب همه در فضایی کارامد و ایمن با همدیگر در ارتباط باشند.