OmniAccess Rugged Enterprise Service Router

این روتر ها اتصال IP پهنای باند نیرومند و بادوامی برای وسایل نقلیه، شبکه های کنترل از راه دور و محیط های صنعتی است.

روتر Alcatel-Lucent OmniAccess Rugged Enterprise (ESR) ، اتصال IP پهنای باند مطمئن و امنی را به وسایل نقلیه، مسافت سنجی SCADA و شبکه های کنترل از راه دور ارائه می دهد. این روترهای صنعتی بسیار هوشمند برای ترابری، استقرار Smart Grid، خطوط لوله و سایر محیط های صنعتی سرآمد هستند.

به واسطه سوئیچ ایترنت یکپارچه، ESR های OmniAccess  مقاوم،  می توانند به  ازتعداد زیادی دستگاه های الکترونیکی هوشمند در سایت از راه دو ، بدون تجهیزات اضافی خدمت رسانی کنند.  این روتر ها با آخرین فن آوری های شبکه IP موجود، استقرار چند سرویسه کاربرپسند، با کیفیت و مطمئنی را فراهم می کنند