OmniAccess Wireless Access Points

این کنترل کننده برای همه ابعاد استقرار هستند و  اتصال Wi-Fi را  از طریق  نقاط دسترسی برای سازمان های کوچک، متوسط و بزرگ، شعب ادارات و پردیس های دانشگاهی میسر می سازد.

این کنترل کننده های شبکه نسل بعدی برای تحویل برنامه های تلفن همراه بهینه سازی شده اند تا بهترین تجربه پویا از طریق Wi-Fi را به کاربران خود ارائه دهند. با مدل های موجودی که تا 32000 دستگاه همزمان و  تا حداکثر توان 40Gbps  را پشتیبانی می کنند. این کنترل کننده ها می توانند بیشترین تقاضای ترافیک و عملکرد را داشته باشند.

به دلیل اینکه با هر شبکه بی سیمی استاندارد سازی شده، نرم افزار پایه OmniAccess   قابلیت انطباق پیشرفته با WLAN، امنیت مبتنی بر هویت و خدمات  مداوم برنامه را میسر می کند. مجموعه ویژگی های اصلی این  کنترل کننده ها شامل موارد زیر است:

احراز هویت و رمزگذاری پیچیده، پویایی یکپارچه با رومینگ سریع، ابزار های تجزیه و تحلیل، پیکربندی متمرکز، ردیابی مکان و موارد دیگر به اضافه ماژول های اختیاری.