OmniAccess WLAN Controllers

اکسس پوینت های ما یک راهکار پویای وایرلس با عملکرد بالا را برای شرکت ها ارائه می دهند.

اکسس پوینت های Alcatel-Lucent OmniAccess  که کوچک و سبک هم هستند با سوئیچ ها / کنترل کننده های WLAN OmniAccess کار می کنند تا یک راهکار پویای وایرلس با عملکرد بالا را برای شرکت ها ارائه دهند. این نقاط می توانند به طور ایمن در مکان های مختلف مانند دیوار، اتاقک، میز کار و سقف قرار بگیرند. تنوع آنتن AP موجب می شود تا بتواند سیگنال را با استفاده از آنتن های دو یا چند جهته پردازش کند.

طول عمر AP های OmniAccess  بالاتر است، چرا که  با استفاده از  پی بری خودکار در هر شبکه L2 / L3 پیکربندی می شوند و در صورت به وجود آمدن ویژگی، قابلیت یا استانداردهای جدید، به روزرسانی آنها به آسانی انجام می شود.