OmniSwitch 2220 WebSmart Switches

سوئیچ های خانواده Gigabit WebSmart شبکه تجاری هوشمند، ساده و  امنی را  با قیمت هایی ارزان میسر می کنند.

با سوئیچ های خانواده Alcatel-Lucent OmniSwitch 2220 Gigabit WebSmart، می توانید بدون پرداخت هزینه اضافی برای ویژگی های مدیریت شبکه پیشرفته، به یک کلاس تجاری قابل اعتماد در امنیت و عملکرد دست یابید. این سوئیچ ها در حین حفظ عملکرد، کیفیت خدمات (QoS) و مقیاس پذیری با استفاده از یک رابط کاربری ساده مدیریت وب، یک جایگزین ارزان قیمت برای سوئیچ های مدیریتی جهت اتصال های سیمی هستند.

خانواده Alcatel-Lucent OmniSwitch 2220 با آخرین تغییرات فناوری احاطه شده است و حداکثر حفاظت از سرمایه گذاری را عرضه می کند.