Teldat Transportation Routers

این روترها  که برای  صنعت حمل و نقل ساخته شده است، برای وسایل نقلیه و قطارهایی که اتصال در حال حرکت را ارائه می دهند، مناسب است.

روترهای مبتنی بر وسیله نقلیه Teldat با دوام بوده و با محافظت در برابر  نوسانات ولتاژ و لرزش ساخته شده اند. این روتر ها به واسطه ادغام یکپارچه با ابزارهای مدیریت شخص ثالث و  پلتفرم های  کانونی مدیریت ساده ای دارند. پیکربندی پویا، گزینه های افزودنی، تراکم لینک و مکانیسم های امنیت شبکه پیشرفته در این روتر ها به معنای عملکرد عالی  برای مسافران و رانندگان در وسایل نقلیه  مرتبط هم در جاده و هم خطوط ریلی است.